Anabolitzants

Anabolitzants gy aluarions ACKa6pR 03, 2010 | 2 pagcs Els anabolitzants sempre han estat directament relacionats a la pràctica del culturisme. Tot i els controls antidopatge dels esportistes, i rebutjar-ho de ple oficialment des del propi col•lectiu, els nivells musculars als que arriben alguns esportistes no es contempla com a possible sense algunes ajudes externes. perb aquestes substàncies no sempre han estat vinculades al culturisme a l’esport.

En realitat aquestes hormones masculines van ser aillades i identificats els seus efectes en els anys 30, i es an usar durant la Segona Guerra Mundial per a la recuperació després de Ilesgotament, les cremades, les ferides i en les intervencions quirúrgiques. També es van utilitzar després de la guerra per restablir el pes dels supervivents dels camps de concentració alemanys.

El seu ús no terapéutic va ser notificat er rimera ve PACE 1 ora vegada en els anys 50 entre els aixecadors de pes culturistes, difosos a molts esports com l’atletisme, la natació, el futbol americà i els esports de resistencia, ja que permet incrementar la capacitat d’assimilar entrenament. Els efectes directes ue s’aconsegueixen amb l’ús d’anabolitzants són els sabuts increment de massa muscular i reducció de greix notables.

No obstant, com tots els productes farmacolàgics,

Lo sentimos, pero las muestras de ensayos completos están disponibles solo para usuarios registrados

Elija un plan de membresía
estan subjectes a possibles efectes secundaris no desitjats, tot i que aquests no han d’aparêixer obligatôriament. Hem parlat amb metges(hipervincle a pagina metges) perqué ens donin una visió académica del tema perb també amb gent que té com a principal font d’ingressos la preparació i la nutrició esportiva, com nutricionistes(hiperv. xavier) o fisioterapeutes(curiel). També copsem la opinió d’un culturista(jonathan).